Не се чувствам като част от този свят повече, сякаш не принадлежа. Животът си тече, а аз съм заклещена между купища книги и учебници. Моето време е спряло да тече, а това на другите не е, засипвайки ги с незабравими спомени.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s