Колко често ви се е случвало да се изгубите или да се почувствате заклещени между четири стени в малка тясна стая? Аз се чувствам така всеки ден…лутам се из лабиринти или се опитвам да открия вратата, за да изляза навън. Задушавам се в стаята и имам нужда да подишам въздух, да усетя слънчевите лъчи, галещи лицето ми, вятърът да си играе в косата ми и да я разрошва, но вратата е заключена, а ключът е скрит, дори и възможно да не съществува.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s