Не мога да съм щастлива всеки шибан ден!

Не съм кукла на конци с нарисувана усмивка на лицето.

Аз съм човек и имам чувства. Не мога винаги да се преструвам. Не искам, защото изисква твърде много усилия.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s