#10

Всеки ден тя публикуваше в блога си с надеждата, че той ще го прочете. Ще види как тя се чувства. И може би ще осъзнае, че е сгрешил.

Дали не е твърде отчаяна, защото още има вяра в нещо приключило? Защо не се отказва от нещо невъзможно? Защо продължава да се надява, че двамата отново ще са заедно?

И тя не знае…но огромната дупка в гърдите и става все по-голяма.

Той едва ли ще прочете мислите и. За разлика от нея, вече е оставил тази история за гърба си…

А тя продължава да седи в тъмното и да не спира да пише…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s